Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Fran Serafin Adamič

4. 9. 1830 - 22. 12. 1877
organist, skladatelj, učitelj.

Ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer se je učil tudi glasbe. Učiteljsko pripravnico je zaključil leta 1847. Kot učitelj je najprej služboval v Škofji Loki in nato od leta 1849 v Šmartnem pri Litiji, kjer je bila tedaj enorazrednica v tako imenovani stari mežnariji. Šolo štirirazrednico so ustanovili leta 1876. Vodil jo je le malo časa, saj ga je 22. decembra 1877 zadela kap. ...

Ivan Bartl

18. 4. 1860 - 16. 7. 1900
organist, pevec, skladatelj, zbiralec starin.

Preživel je težko mladost. Ljudsko šolo je končal v Ljubljani. Kljub glasbeni nadarjenosti se je leta 1875 vpisal na učiteljišče. Leta 1879 je prišel kot učitelj v Grahovo na Notranjskem, leta 1884 pa kot učitelj v Šmartno pri Litiji. Kmalu po njegovem prihodu so po njegovi zaslugi začele nastajati pevske skupine. Ustanovil je pevsko društvo Zvon (1890) in tambur...

Peter Jereb

1. 7. 1867 - 3. 10. 1951
dirigent, občinski tajnik, organist, skladatelj, zborovodja.

Rodil se je 1. julija 1867, v Cerknem. Pri 10 letih je izgubil oba starša in v Kamnik ga je vzel njegov stric duhovnik. Stric je prepoznal glasbeno nadarjenost in ga je poslal k patru Angeliku Hribarju, ki mu je posredoval temeljit pouk v glasbeni teoriji in ga spravil v orglarsko šolo Cecilijinega društva v Ljubljani. Spričevalo, z datumom 14. 7. 1887 se je zaključilo z napis...

Maks Kovačič

29. 12. 1889 - 13. 7. 1943
skladatelj, učitelj, zborovodja.

Rodil se je v Šentrupertu na Dolenjskem, se šolal v Ljubljani, kjer je dokončal učiteljišče. Zaradi težkih gmotnih razmer v družini si je ob študiju tudi sam prizadeval za izboljšanje svojega položaja in življenja. Postal je odgovoren, zavzet, skromen in hvaležen človek, ki je zelo cenil poštenost in dobre medčloveške odnose. Pri šolanju se ...

Anton Kunšič

11. 1. 1839 - 6. 1. 1878
organist, skladatelj, učitelj.

Enoletni učiteljski tečaj je končal leta 1859 v Idriji. Kot učitelj je služboval v Gotenicah, Preddvoru, v Škocjanu pri Dobravi, v Nemški Loki, v Dolenji vasi pri Ribnici, v Šenčurju pri Kranju, kot nadučitelj v Trebnjem in v Litiji. V teh krajih je poučeval, hkrati pa je bil tudi organist. Delo             ...

Anton Lajovic

19. 12. 1878 - 28. 8. 1960
pravnik, publicist, skladatelj.

Anton Lajovic se je rodil 19. 12. 1878 na Vačah, očetu Francu in mami Mariji. V družini Lajovic se je rodilo 12 otrok, devet sinov in tri hčere: Anton, Franc, Albin, Maks, Marija, Ana, Milivoj, Pavla, Franci, Vladislav, Janez, Karel (vir: družinsko drevo, Mano Seifert, mož Marine Lajovic, nečakinje Antona Lajovica, 1980, v knjigi Litijski obrazi). Anton se je povsem slučajno rodil v rojstni hi&...

Vinko Lovšin

6. 1. 1895 - 17. 3. 1953
duhovnik, glasbenik, skladatelj.

Leta 1936 postane Litija samostojna župnija in Vinko Lovšin njen prvi župnik. Bil je eden izmed prvih duhovnikov, ki je pri svojem pastoralnem delu uporabljal avtomobil. Ljudsko šolo je obiskoval v Ribnici, gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani. Tu je tudi končal študij bogoslovja. Novo mašo je imel 14. junija 1919. Po novi maši je šel k salezijancem,...

Alojzij Mihelčič

3. 3. 1880 - 10. 2. 1975
organist, politik, skladatelj.

V ljudski šoli se je učil klavir in glasbeno teorijo pri glasbeniku Martinu Zarniku. Leta 1896 je končal študij na orglarski šoli v Ljubljani, kjer se je izpopolnil v orglah, klavirju in kompoziciji. Leta 1899 je postal pomožni učitelj in organist v Štangi pri Litiji, kjer je bil tudi zborovodja tamkajšnjega zbora. Od leta 1903 je služboval v Metliki, kjer je ...

Viktor Parma

20. 2. 1858 - 25. 12. 1924
dirigent, skladatelj.

Otroška leta je preživel v Trstu in v Benetkah. Ljudsko šolo je obiskoval na Reki in v Zadru. Na Dunaju je med leti 1876 - 81 študiral pravo. Po končanem študiju je opravljal delo v okrajnih glavarstvih v Ljubljani, Kočevju, Kranju, Krškem, Postojni, Logatcu in Kamniku. Leta 1890 je prišel v Litijo. V teh letih so v Litiji delovali Luka Svetec, Peter Jereb...

Makso Pirnik

28. 8. 1902 - 12. 8. 1993
glasbeni pedagog, skladatelj, zborovodja.

V osnovno šolo je hodil na Prihovo. Kot deček se je vpisal na triletno meščansko in orgelsko šolo v Celju. Poglobljeno glasbeno znanje si je pridobival na mariborskem učiteljišču v letih od 1923 do 1927. V ta čas segajo njegovi prvi poskusi komponiranja kratkih vokalnih skladbic ter vodenje pevskih zborov. Prvo službo je dobil leta 1927 v osnovni šoli v Oplotnici. Po premestitvi v Litijo je lah...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž