O projektu

Projekt Spletni biografski leksikon Srca Slovenije je nastal na pobudo Knjižnice Litija. Le ta že od leta 1991 organizirano zbira domoznansko gradivo z območja svojega delovanja. Zbiramo več vrst gradiva: monografije, članke, periodiko, drobni tisk, letake, plakate in drugo. Zaradi kadrovskih vrzeli se zaposleni težko osredotočajo na klasificiranje in obdelavo tega gradiva (pretežno so obdelane le monografske publikacije).

Ob pisani in bogati domoznanski dejavnosti knjižnice so bile osnovane tudi takoimenovane bibliografske mape osebnosti (in društev), ki so delovale in še delujejo v povezavi z našim območjem. S podatki iz teh map so si dostikrat pomagali ustvarjalci kronik, razni zgodovinarji in drugi, ki jih zanimajo "lokalne študije", kot popularno imenujemo domoznanstvo. Knjižnica si je želela, da bi informacije "kdo - je - kdo" postale dostopnejše in tako je dozorela odločitev za pripravo podatkov za spletni biografski leksikon. Seveda so nas spodbujale tudi pozitivne izkušnje slovenskih kolegov in njihovih leksokonov (Gorenjci.si, Notranjci.si, Dolenjci.si in drugi).

Ime našega leksikona je povezano z blagovno znamko Srce Slovenije, ki jo je razvil Center za razvoj Litija. Območje Občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki jih pokrivamo s svojo knjižnično mrežo je v nekakšnem precepu: delno Dolenjci, delno Zasavci, predvsem pa nekaj vmes. Osrčje Slovenije nas torej povezuje in upamo, da bomo k objavi vsebin v leksikonu pritegnili še druge občine, knjižnice, muzeje, šole, ki se bodo lahko identificirale z Obrazi Srca Slovenije.

Ker je projekt v fazi nastajanja, bomo veseli novih pobud, pripomb in opozoril. Vsekakor so dobrodošle dopolnitve manjkajočih podatkov, veseli bomo tudi pobud za umestitev novih osebnosti.

Projekt je v prvi fazi (nakup modula in financiranje dela projektne sodelavke) podprla OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI. 

Za razumevanje naše vizije se odgovornim najlepše zahvaljujemo!

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž