Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Veno (Venčeslav) Taufer

19. 2. 1933 - 20. 5. 2023
esejist, literarni kritik, pesnik, prevajalec, teatrolog, urednik.

V letu 2013 je praznoval 80 - letnico. Knjižnica Litija je ob tej priložnosti priredila literarni večer. Rodil se je v Ljubljani kot edini sin učitelju Venčeslavu (Gradec – Litija) in uradnici Mariji (Breg pri Litiji), rojeni Bizjak. Oče je bil leta 1936 zaradi svojega sokolstva premeščen iz Litije v bližnje hribe, v vas Dole, tu je Veno obiskoval osnovno šolo (1939-1941) in jo med vojno ...

Feliks Toman

9. 4. 1855 - 19. 12. 1939
kamnoseški mojster.

Bil je najpomembnejši iz družine kamnosekov Toman. Po končani osnovni šoli in realki je bil vajenec v očetovi delavnici. Da bi se izpopolnil, se je leta 1873 odpravil v tujino; delal je na Dunaju, v Budimpešti (parlament), v Londonu in Nemčiji. Po vrnitvi v Ljubljano je najprej pomagal mačehi Antoniji pri vodstvu delavnice, leta 1892 pa si je sam pridobil obrtno pravico i...

Ferdo Tomazin

29. 4. 1869 - 26. 10. 1937
oskrbnik gradov, planinec.

Njegovi predniki so prišli kot zidarji iz Italije in so se v Šmartnem stalno naselili. Oče je bil krojaški mojster, ki se je ukvarjal tudi s kmetijstvom. V šolskih letih 1885/86 in 1886/87 je z odličnim uspehom končal kmetijsko šolo na Grmu. Služboval je po raznih veleposestvih in kot samostojen oskrbnik: na gradu Mokrice pri Brežicah (baron Gagern) 1888 do 1892;...

Marija Tomšič

15. 9. 1956
avtorica učbenikov, docentka, doktorica znanosti, visokošolska profesorica.

V kmečki družini s šestimi otroki se je rodila kot druga. Ima odraslega sina Roka. Po osnovni šoli je šolanje nadaljevala na srednji vzgojiteljski šoli, po njej se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce in 1978 leta diplomirala na Oddelku za delovno terapijo. Zaposlila se je v Domu Tisje, kot delovna terapevtka in ob delu 1987 končala štud...

Andrej (Andreas) Trost

29. 11. 1643 - 8. 6. 1708
bakrorezec.

V letih 1648 in 1650 je bil učenec latinske šole v Rušah. Tehnike bakroreza se je učil v Gradcu in na Dunaju, kjer ga je leta 1668 srečal Georg Matthäus Vischer, za katerega je kasneje tudi izdeloval bakroreze. Po letu 1675 se je naselil v Gradcu in se leta 1687 poročil z Marijo Salomo, rojeno Fleischhacker, drugič pa leta 1698 z Marijo Terezijo, rojeno Höckinger, ki mu je ...

Hugon Turk

13. 7. 1870 - 8. 7. 1956
publicist, veterinar.

Osnovno šolo in gimnazijo je med leti 1882–1888 obiskoval v Ljubljani. Študiral je na Višji veterinarski šoli (1888–1891) na Dunaju, kjer je leta 1891 diplomiral. Leta 1898 je na Dunaju opravil izpit za živilskega nadzornika. Služboval je kot okrajni veterinar v več krajih na Slovenskem, v Ljubljani (1891–1892 ), Litiji (1892–1896 ), Kočevju (189...

1
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž