Viri in literatura
Natisni

Franc Povše

kmetijski strokovnjak

* 1. 1. 1845, Kresniške Poljane
4. 1. 1916, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Študiral na kmetijski akademiji na Ogrskem. Bil je poslanec v goriškem in kranjskem deželnem zboru.

V letih 1864 – 1867 je študiral na kmetijski akademiji v Magyar-Ováru na Ogrskem. Leta 1869 je bil imenovan za strokovnega učitelja na deželni kmetijski šoli v Gorici, katere ravnatelj je postal 1871.

Kot poslanec v goriškem in kranjskem deželnem zboru je bil v letih 1891 in 1907 izvoljen tudi v državni zbor.

Veliko je prispeval k razvoju kmetijstva na Kranjskem, zlasti pri obnovi vinogradov, uničenih po trtni uši, postavitvi vodovodov in kapnic, regulaciji reke Save, osuševanju Ljubljanskega barja, ustanovitvi mlekarskih in živinorejskih zadrug, sadjarskih društev itd.   

Delo              

Leta 1875 je po Haberlandtu priredil kratki Navod k vzgoji domačih sviloprejk.

Na osnovi svojih predavanj na kmetij. šoli v Gorici je izdal pri MD med 1875–1877 prvo slovensko strokovno kmetijsko knjigo Umni kmetovalec v 3 zvezkih.

Umni kmetovalec ali splošni poduk, kako obdelovati in zboljšati polje, travnike, vrtove in gozde, Celovec 1875-1877, 3 snopiči: I. 1875, 112 strani; II. 1876, 113 – 270 strani; III: 1877, 133 strani.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
123 movies