Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Breda Činč Juhant

27. 4. 1963
direktorica, doktorica geoloških znanosti, muzealka.

Rodila se je 27. 4. 1963 v Ljubljani, kjer je obiskovala osnovno šolo Valentina Vodnika in kasneje Prežihovega Voranca. Po maturi na bežigrajski gimnaziji je študirala na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za geologijo. Leta 1988 je postala diplomirana inženirka geologije. Po diplomi se je zaposlila v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot mlada raziskovalka, opravila stro...

Franc Gorenc

3. 10. 1914 - 1. 12. 1981
direktor, družbeni delavec.

Otroška leta je preživel na Grbinu. Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, nato gradbeno šolo v Ljubljani. Po šolanju se je zaposlil na Okrajnem cestnem podjetju Litija. Med drugo svetovno vojno je bil med organizatorji Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Okupatorske sile so ga zato aretirale in zaprle v litijski zapor, nato pa odpeljale v zapore v Begunje. Leta 19...

Tone Koprivnikar

15. 6. 1923 - 9. 8. 1974
direktor.

Mladost je preživel v Litiji. Po okupaciji se je vključil v NOB. Bil je politični komisar I. bataljona Šlandrove brigade in sekretar okraja za Šmartno pri Litiji. Po osvoboditvi je do leta 1955 opravljal dolžnosti v organih za notranje zadeve v Sloveniji. Avgusta 1955 je bil imenovan za direktorja Predilnice Litija. To dolžnost je opravljal do leta 1962. V času njegovega vodenja so ...

Jože Kos

12. 6. 1959
direktor, kulturni delavec, lesarski tehnik, samostojni podjetnik.

Do tretjega leta je s starši živel v Zagorju. Po očetovi ločitvi je skupaj z mamo Ivico, staro mamo Alojzijo, starim očetom Ivanom in sestro Marijo preživel mladostniška leta na Veliki Preski, kjer je še danes. Pri desetih letih je izgubil močnega vzornika, starega očeta Ivana. Isto leto se je tudi oče odselil v Avstralijo. Mladostna leta so ga zaznamovala z žensko družbo in m...

Jožef Mirtič

14. 4. 1932 - 6. 2. 2011
častni občan občine Litija, direktor, občinski svetnik, podžupan.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Novem mestu. Leta 1955 je končal Srednjo tekstilno šolo v Kranju in se naslednje leto zaposlil v tovarni Motvoz in platno v Grosuplju kot vodja izmene v predilnici. V letu 1958 je prevzel vodenje v Tovarni konfekcije Sava v Zagorju ob Savi, najprej kot tehnični vodja in nato kot direktor. Od leta 1962 do upokojitve je bil direktor Predilnice L...

Karmen Sadar

10. 3. 1967
direktorica, magistrica geografskih znanosti.

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem in v Litiji. Po končanem šolanju na Srednji pedagoški šoli v Ljubljani, je dokončala študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomirala z diplomskim delom Luka Koper (1993). Končala je tudi magistrski študij z magistrskim delom Soodvisnost med turizmom in rekreacijo ter naravnim okoljem(2003). Zaposlena je bila na Inštitutu za geografijo v Ljubljani,...

Jože Sevljak

19. 11. 1942
direktor, pedagog, pesnik, profesor, ravnatelj.

Osnovno šolo je obiskoval na Vačah, nižjo gimnazijo pa v Litiji. Leta 1957 se je vpisal na učiteljišče v Ljubljani in ga končal leta 1962. Študij je nadaljeval v Ljubljani na Pedagoški akademiji, smer razredni pouk in leta 1965 diplomiral ter na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1973 diplomiral na Oddelku za pedagogiko, smer pedagogika. Bil je učitelj v osnovni šoli Gabrovka, Podku...

1
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž