Viri in literatura

Po fotokopiji dokumenta iz vojaškega arhiva na Dunaju, poslanega po naročilu Ivane Pregelj de Vivod iz Argentine, leta 1977. Prevod: Jože Sinigoj.

Natisni

Ivan Pregelj - Johann

generalmajor, vojak

* 3. 3. 1850, Gradiške Laze (Šmartno pri Litiji)
7. 10. 1915, Shärding (Avstrija)


Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Izobraževal se je na kadetski šoli v Innsbrucku, vojaški strelski šoli v Brucku na Lethi in oficirski šoli na Dunaju. Služboval je v pehotnih polkih. Leta 1910 so mu podelili naslov generalmajor.

Obiskoval je štiri razrede osnovne šole. V Ljubljani je uspešno zaključil sedem razredov gimnazije. 11.4.1870 je bil sprejet v pehotni oddelek št. 17. V letu 1871 se je šolal na pehotni kadetski šoli v Innsbrucku. Od 1.11.1872 je bil zaposlen kot kadet – vodnik.

Njegova vojaška kariera:

1. 3. 1873 je napredoval v oficirja;

1. 5. 1874 je napredoval v poročnika;

1. 5. 1879 je napredoval v nadporočnika;

1. 1. 1883 je bil poslan v pehotni polk št. 97 v Pulo, kot polkovni adjutant;

1. 5.1887 je napredoval v stotnika 2. reda (pomožni poveljnik v Puli, potem v Perzagno, okraj Cattaro / Dalmacija);

leta 1887 je uspešno absolviral na vojaški strelski šoli v Brucku na Lethi;

1.11.1887 je bil premeščen v pehotni polk št. 22;

1. 5.1889 je napredoval v kapitana 1. reda (komandant polka v Novem Gradu),

1. 6.1889 je bil dodeljen deželnemu obrambnemu bataljonu Mitterburg – Pisino št. 73 kot kadrovski inštruktorski poveljnik;

15.10.1889 je bil premeščen v aktivno službo bataljona deželne obrambe;

1.8.1892 je bil premeščen v bataljon deželne obrambe, št. 80, v Split;

1891 / 92 je uspešno absolviral štabni oficirski tečaj na Dunaju;

1.10.1894 se je zaposlil  v pehotnem polku v Zadru;

1.10.1895 so mu podelili vojaški znak za oficirja 3. razreda;

1.11.1896 je napredoval v majorja;

1.5.1897 je bil imenovan za komandanta 2. bataljona polka deželne obrambe, št. 23 v Zadru.

2.12.1898 je dobil jubilejno medaljo,

1.7.1900 je bil vpoklican kot adjutant komande deželne obrambe, 4. bataljona pehotnega polka, št. 23 v Gravosi;

1.11. 1900 je napredoval v podpolkovnika;

17.1.1902 je bil premeščen v pehotni polk Stryj, št. 33 in postavljen za poveljnika 2. bataljona Stryj / Galicija;

1.10. 1902 do 1.4.1903 je imel bolniški dopust zaradi okrevanja;

1.4.1903 je bil prestavljen v pehotni polk deželne obrambe Rzeszow / Galicija;

1.5.1904 je bil povišan v polkovnika in postal poveljnik tega regimenta;

1.1.1907 se je upokojil (stanoval v Shärdingu / zgornja Avstrija, Oberer Stadtplatz 21)

2.12.1908 mu je bil dodeljen jubilejni vojaški križ;

3.7.1910 so mu podelili naslov generalmajorja;

Ivan Pregelj se je 21.11.1887 poročil z Rozalio Lainer, zakon je bil brez otrok.

Opomba raziskovalca Jožeta Sinigoja:

Ivan (Johann) Pregelj je bil iz rodbine Miškarjev iz Gradiških Lazov. Njegov oče je bil Anton Pregelj. Stari oče, Jože Pregelj, je bil rojen na Ustju, 17.3.1768 in 30.1.1788 poročen z Ano Miškar v Šmartnem ( poročna knjiga Šmartno pri Litiji 1788 – 1812, v predelu knjige za področje Jablanice) - rodovna shema Pregljev iz Jablanice, Gradiških Lazov in Rodnega Vrha.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
123movies