Galerija slik
Viri in literatura

Arhiv Knjižnice Litija

Poglejte še
Natisni

Valentin Benedik

duhovnik

* 13. 2. 1907, Šmarjetna gora pri Kranju
10. 10. 1989, Vače


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Od leta 1957 župnik na Vačah. Posvetil se je tudi kulturnemu razvoju in ohranjanju zgodovine Vač.

Otroštvo je preživel v skromnosti. Pri osmih letih mu je umrl oče, tako da je morala mama sama preživljati veliko družino.  

Med letoma 1913 in 1917 je obiskoval štirirazredno Ljudsko šolo v Kranju. Po končani osnovni šoli se je leta 1917 vpisal na gimnazijo cesarja Franca Jožefa v Kra­nju. Leta 1925 je bil sprejet na Teološko fakulteto v Ljubljani in jo uspešno končal s posvetitvijo v duhovnika. Novo mašo je obhajal 13. julija 1930 v Kranju.

25. julija 1930 postal kaplan v Radovljici, pozneje pa je kot kaplan služboval še na Bledu in v Zagorju ob Savi. 27. septembra 1945 je bil imenovan za vikarja namestnika župnije Kolovrat, obenem pa je upravljal tudi Loke pri Zagorju. Na Vačah je nastopil službovanje 1. maja 1957. Po desetih letih službovanja je bil imenovan za župnika na Vačah.

6. julija 1980 je praznoval zlato mašo in se leta 1984 upokojil.

Veliko časa je posvetil tudi kulturnemu razvoju Vač in ohranjanju zgodovine. Kot dober gospodar je skrbel za cerkev vse od leta 1957 do 1981. Že prvo leto je dobila električno napeljavo. Leta 1959 je začel graditi novo župnišče. Pozneje je poskrbel za zunanjo in notranjo obnovo cerkve, namestitev novih orgel, izgradnjo veroučne učilnice, postavitev novega oltarja in novega marmornatega tlaka v prezbiteriju, prekritje zvonika z bakreno pločevino, električno zvonjenje in nove žlebove na cerkvi. Vsa omenjena dela je vodil z veliko natančnostjo in zavzetostjo, vse v ljubezni do kraja in župljanov. Pri tem so mu pomagali ključarji, cerkovniki in drugi sodelavci ter seveda vedno pridni in darežljivi župljani, ki so nemalokrat darovali denar in druge dobrine.

Izredno rad je potoval, saj so ga zanimala velika evropska in svetovna mesta, ljudje, njihovi običaji in kultura. Vodil je zasebno evidenco, v katero si je zapisoval cerkve in katedrale, v katerih je maševal.

Njegovo najpomembnejše delo sta knjigi:
1972 - Vače
1979 - Hiše na Vačah in njih prebivalci


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž