Galerija slik
Viri in literatura

Brošura Pevsko društvo Lipa (1885 – 1970)

Digitalna knjižnica Slovenije


 

Natisni

Bernard Andoljšek

nadučitelj

* 11. 8. 1865, Jurjevica nad Ribnico
avgust 1936, Ljubljana, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Nadučitelj v litijski šoli, predsednik pevskega društva "Lipa", šolski upravitelj v Litiji.

Kot učitelj je služboval v Bohinju, kasneje v Dragi in Mirni peči. V Litijo je bil prestavljen leta 1904 kot nadučitelj. Šola je stala na mestu, kjer je sedaj poslopje Občine Litija. Po njegovi zaslugi so pričeli graditi novo šolsko poslopje na Trtici. Dograjeno leta 1912. Pri tem delu ga je podpiral njegov prednik g. Franc Slanc, ki je kot veleposestnik prevzel županstvo.

 

V Litiji se je takoj vključil v kulturno in izobraževalno dejavnost. Sodeloval je povsod, kjer so ga potrebovali: pri Sokolu, gasilcih, pri Okrajni posojilnici,…

 

Vneto je pripravljal šolske in mladinske igre. Že leta 1905 je pripravil otroško igrico »Palčki« s petjem. Vse pesmice je uglasbil Peter Jereb in jih spremljal z malim orkestrom. V letu 1908 je postal tudi društveni predsednik pevskega društva »Lipa«. Tedaj je bil pevovodja Peter Jereb, njegov namestnik pa Maks Lajovic. To funkcijo je opravljal vse do prve svetovne vojne.

 

V litijski podružnici Slovenskega planinskega društva je bil leta 1922 izvoljen za podružničnega tajnika. To je opravljal do leta 1926, ko je odšel v pokoj kot šolski upravitelj v Litiji. Ob njegovi upokojitvi in verjetno odhodu je 20. 9. 1926 litijska podružnica SPD organizirala izlet na Javorje.

 

Po preselitvi iz Litije je še nekaj časa preživel v Kranju, poslednja leta pa v Ljubljani.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž