Bernardka Lesjak Skrt (1977)

Galerija slik
Viri in literatura

Zapis, 2020

Natisni

Bernardka Lesjak Skrt - Nada

avtorica priročnikov, ilustratorka, logopedinja, surdopedagoginja

* 4. 3. 1954, Litija
2. 7. 2014, Podsabotin – Goriška Brda  

Rodila se je 4.3.1954 kot drugi otrok Marije in Franca Lesjaka, v družini z osmimi otroki. Bila je samostojen otrok, v šoli je imela odličen uspeh in kot najstarejša hči je bila v veliko pomoč svojim sestram in bratom. 

Po končani osnovni šoli v Litiji je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji v Ljubljani. Študirala je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer logopedija – surdopedagogika. Po diplomi je študij nadaljevala na oddelku za pedagogiko na FF v Ljubljani.

Prvo zaposlitev je dobila v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Po poroki z Ivanom Skrtom se je preselila v Novo Gorico, kjer se je najprej zaposlila v Bolnišnici za invalidno mladino v Stari Gori, pozneje pa v vrtcu in Osnovni šoli Kozara. S soprogom sta zgradila hišo v Podsabotinu in dobila tri otroke: Gregorja, Tejo in Urško.

Pri delu z otroki je bila zelo uspešna. Uvajala je nove ustvarjalne pristope. Napisala je nekaj strokovnih člankov, redki so objavljeni. Zagovarjala je celostni pristop: govorni razvoj je del otrokove kompleksne duševnosti, ki ji je potrebno prisluhniti in otroku omogočiti, da se razvija s pomočjo vseh čutov. Svoja strokovna spoznanja je vnašala v ustvarjanje igric in pesmi, s pomočjo katerih se otrok govorno lažje in na sproščen način razvija ter odpravlja govorne težave. Vsa leta, tudi po upokojitvi, je ob delu ustvarjala nove igre in pesmi, pri tem so ji bili v navdih tudi njeni trije otroci.   

Nadine pesmi in igre so sedaj zajete v njenih knjigah, ki jih uporabljajo logopedi, vzgojitelji in tudi starši. Opremila jih je z ilustracijami, ki otroka dodatno spodbudijo k sodelovanju. V času službovanja je ustvarjene pesmi in igrice uporabljala pri svojem delu, po izidu knjig pa je njeno delo postalo tudi strokovno širše prepoznano. Strokovno in človeško oporo ji je nudila profesorica s Pedagoške fakultete v Ljubljani, dr. Breda Kroflič.

Že od otroštva je rada risala, zato je ilustrirala svoje knjige, ustvarila pa je tudi serijo oljnih slik. Na njih so otroci, veselje, sreča. Otroški svet ji je bil najbližji, najbolj privlačen. 

Zadnja 4 leta življenja se je soočala s hudo boleznijo – z rakastimi tumorji v možganih. Kljub zdravstvenim težavam pa se je zelo veselila izida knjig in likovne razstave.

V času bolezni je škatlo z ustvarjenim gradivom predala svoji sestri Metodi, ki je gradivo uredila s pomočjo njenih otrok in poskrbela za izid knjig. Pri zadnji knjigi je v veliki meri sodelovala avtoričina hčerka Teja Skrt. Najprej je pri založbi Zavoda za šolstvo izšla knjiga Pinkate Ponkate, 2012,  druga knjiga Didel didel dojsa pa na dan njene smrti leta 2014. Januarja 2020 je pri isti založbi izšla  tretja knjiga z igrivim naslovom - Reci vreča, v njej je srečaki je bila predstavljena v Knjižnici Litija na predvečer avtoričinega rojstnega dne, 3. 3. 2020. Ob prisotnosti založnika, Zavoda za šolstvo RS in njegovega direktorja Vinka Logaja, so v rodni Litiji počastili prizadevno in strokovno delovanje nekdanje občanke.

 


 


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž