Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Peter Avbelj

15. 5. 1972
kustos, občinski svetnik, profesor, turistični vodnik, univerzitetni diplomirani zgodovinar.

Osnovno šolo je obiskoval v Veliki Kostrevnici 1979 – 1983 in Šmartnem pri Litiji (1983 – 1987). Šolanje je nadaljeval na Srednji elektro šoli v Zagorju ob Savi (1987 – 1991). Študiral je na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani (1991 – 1997). Na Upravi za kulturno dediščino v Ljubljani je decembra 1998 opravil strokovni izpit ...

Janez Batis

15. 3. 1919 - 1. 10. 2002
dr. veterine, mikrobiolog, profesor.

Leta 1938 se je vpisal na veterinarsko fakulteto v Zagrebu. Zaradi druge svetovne vojne je moral prekiniti študij, ki ga je nato dokončal leta 1948. Po diplomi se je zaposlil na Veterinarskem znanstvenem zavodu v Ljubljani, kjer je v letih 1952-1958 vodil Oddelek za epizootiologijo. Leto dni po opravljenem doktoratu na zagrebški veterinarski fakulteti leta 1957 je bil izvoljen za doc...

France Bezlaj

19. 9. 1919 - 27. 4. 1993
akademik, etimolog, profesor.

Področje Bezlajevega znanstvenega in kulturnega delovanja je zelo obsežno: etimologija in onomastika. Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem pri Litiji. Nadalje se je šolal v Kranju in Ljubljani. Nato se je vpisal na slavistiko na ljubljanski univerzi. Po opravljenem doktoratu (1939), je nekaj let poučeval na bežigrajski gimnaziji. Po vojni je bil krajši čas lektor če&sc...

Helena Hauptman

26. 12. 1962
direktorica, kustoskinja, predavateljica, profesorica, publicistka.

Po končani osnovni šoli v Litiji (1969 – 1977), je nadaljevala šolanje na Gimnaziji Poljane (1977 – 1981). Študij je nadaljevala na Pedagoški akademiji v Ljubljani (1981 – 1983) in na Pedagoški fakulteti, smer razredni pouk (1996 – 1999). Študij je zaključila kot profesorica razrednega pouka leta 1999 z diplomskim delom Gradovi in g...

Janez Juhant

24. 3. 1947
magister filozofije, profesor.

Izhaja iz naselja Štangarske Poljane, osnovno šolo je obiskoval v Štangi, Šmartnem pri Litiji in Litiji. Šolanje je nadaljeval na Srednji verski šoli v Vipavi (gimnazija) med leti 1962-1966. Obvezno služenje vojaškega roka je opravil v Prijedoru (današnja BiH). Nato je študiral teologijo in filozofijo na Univerzi v Innsbrucku. Duh...

Nataša Kolar

20. 5. 1961
magistrica zgodovinskih znanosti, muzejska svetovalka, profesorica.

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem pri Litiji. Šolanje je nadaljevala na Gimnaziji Vide Janežič-Poljane v Ljubljani. Po gimnaziji se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani na smer A-zgodovina, B- umetnostna zgodovina. Aprila 1987 je diplomirala z diplomskim delom Šmartno pri Litiji v prvi polovici 19. stoletja. Podiplomski študij na področju Obča in na...

Stane (Stanko) Kolenc

26. 2. 1909 - ni podatka
akademski kipar, profesor.

Rodil se je v Litiji kot sin delavca v Predilnici Litija. Kasneje je stanoval v Ribčah pri Litiji. Študiral je na Kiparskem in rezbarskem oddelku, kar je bil prvi korak h kasnejšemu likovnemu izpopolnjevanju likovnih umetnikov na likovnih akademijah ter umetniških šolah v tujini in po prvi svetovni vojni v domovini . Študij je nadaljeval na Akademiji za likovno ...

Vida Poglajen

21. 10. 1961
profesorica, ravnateljica.

Osnovno šolo je med leti 1968 in 1976 obiskovala v Veliki Kostrevnici in nato v Šmartnem pri Litiji. Leta 1980 se je po končani Gimnaziji pedagoške smeri v Ljubljani (sedanja Ledina) vpisala na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani - Oddelek Matematika in mehanika, smer Pedagoška matematika. Leta 1988 je diplomirala z diplomskim delom Incidenčne ravnine i...

Jože Sevljak

19. 11. 1942
direktor, pedagog, pesnik, profesor, ravnatelj.

Osnovno šolo je obiskoval na Vačah, nižjo gimnazijo pa v Litiji. Leta 1957 se je vpisal na učiteljišče v Ljubljani in ga končal leta 1962. Študij je nadaljeval v Ljubljani na Pedagoški akademiji, smer razredni pouk in leta 1965 diplomiral ter na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1973 diplomiral na Oddelku za pedagogiko, smer pedagogika. Bil je učitelj v ...

Pavel Sporn

26. 6. 1930
duhovnik, profesor, zlatomašnik.

Izhaja iz družine, v kateri so bili štirje otroci. Oče je bil doma iz Kranja, mati pa iz Ribnice na Dolenjskem. Oče je bil zaposlen na ministrstvu za finance kot višji računski inšpektor, mati je bila gospodinja. Osnovno šolo je obiskoval najprej v Beogradu, kamor je bil oče premeščen, leta 1938 pa so se vrnili v Slovenijo. Šolanje je nadaljeval na &scaron...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž