Obrazi Srca Slovenije

ObraziSrcaSlovenije.si je spletni biografski leksikon osebnosti, ki so delovale oz. delujejo še danes v osrčju Slovenije.

Zajemamo ljudi, ki so bili rojeni na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji oz. v njihovi neposredni bližini, oz. so tu živele, se šolale, predvsem pa s svojim delom zaznamovale razvoj tega območja v zgodovini in sedanjosti.

Zaznamujejo delovanje različnih področij: šport, gospodarstvo, kulturo, znanost in umetnost, versko življenje, arhitekturo, novinarstvo, politiko, prosveto in drugo.

Zmotno je prepričanje, da v leksikon sodijo le osebnosti iz zgodovine, saj je pomembno aktualno družbeno dogajanje, ki ga ustvarjajo aktivni sokrajani – pomemben je utrip sedanjega trenutka.

Želimo, da so podatki točni in preverjeni, veseli bomo tudi vaših opozoril na netočnost oz. spremembe, ki so se zgodile glede na zapis. Z veseljem pričakujemo tudi pobude za vnos novih osebnosti.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Rojeni v tem mesecu...

Vinko Lovšin

6. 1. 1895 - 17. 3. 1953
duhovnik, glasbenik, skladatelj.

Vladimir (Ciril) Levstik

19. 1. 1886 - 23. 12. 1957
pisatelj, prevajalec.

Anton Kunšič

11. 1. 1839 - 6. 1. 1878
organist, skladatelj, učitelj.

Josip Vandot

15. 1. 1884 - 11. 7. 1944
mladinski pisatelj, železničar.

Franjo Marn

26. 1. 1846 - 5. 10. 1905
jezikoslovec, zbiralec starin.
Zadnji vnosi