Obrazi Srca Slovenije

ObraziSrcaSlovenije.si je spletni biografski leksikon osebnosti, ki so delovale oz. delujejo še danes v osrčju Slovenije.

Zajemamo ljudi, ki so bili rojeni na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji oz. v njihovi neposredni bližini, oz. so tu živele, se šolale, predvsem pa s svojim delom zaznamovale razvoj tega območja v zgodovini in sedanjosti.

Zaznamujejo delovanje različnih področij: šport, gospodarstvo, kulturo, znanost in umetnost, versko življenje, arhitekturo, novinarstvo, politiko, prosveto in drugo.

Zmotno je prepričanje, da v leksikon sodijo le osebnosti iz zgodovine, saj je pomembno aktualno družbeno dogajanje, ki ga ustvarjajo aktivni sokrajani – pomemben je utrip sedanjega trenutka.

Želimo, da so podatki točni in preverjeni, veseli bomo tudi vaših opozoril na netočnost oz. spremembe, ki so se zgodile glede na zapis. Z veseljem pričakujemo tudi pobude za vnos novih osebnosti.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Rojeni v tem mesecu...

Carlos (Karl Ludwig) Kleiber

3. 7. 1930 - 13. 7. 2004
dirigent.

Avgust Žabkar

22. 7. 1855 - 18. 4. 1930
kovaški mojster.

Hinko ml. Lebinger

15. 7. 1921 - 2. 2. 2001
planinec, športnik, učitelj.

Hugon Turk

13. 7. 1870 - 8. 7. 1956
publicist, veterinar.

Vlado Rojec

26. 7. 1898 - 28. 11. 1967
čebelar, publicist, učitelj, urednik.
Zadnji vnosi