Obrazi Srca Slovenije

ObraziSrcaSlovenije.si je spletni biografski leksikon osebnosti, ki so delovale oz. delujejo še danes v osrčju Slovenije.

Zajemamo ljudi, ki so bili rojeni na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji oz. v njihovi neposredni bližini, oz. so tu živele, se šolale, predvsem pa s svojim delom zaznamovale razvoj tega območja v zgodovini in sedanjosti.

Zaznamujejo delovanje različnih področij: šport, gospodarstvo, kulturo, znanost in umetnost, versko življenje, arhitekturo, novinarstvo, politiko, prosveto in drugo.

Zmotno je prepričanje, da v leksikon sodijo le osebnosti iz zgodovine, saj je pomembno aktualno družbeno dogajanje, ki ga ustvarjajo aktivni sokrajani – pomemben je utrip sedanjega trenutka.

Želimo, da so podatki točni in preverjeni, veseli bomo tudi vaših opozoril na netočnost oz. spremembe, ki so se zgodile glede na zapis. Z veseljem pričakujemo tudi pobude za vnos novih osebnosti.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Rojeni v tem mesecu...

Vili Kralj

2. 3. 1942 - 17. 9. 2007
poklicni glasbenik.

Josip Verbič

22. 3. 1869 - 17. 4. 1948
čebelar, učitelj.

Gregor Pivec

9. 3. 1928 - 10. 1. 1994
ljudski godec.
Zadnji vnosi

France Gruden

25. 6. 1906 - 7. 10. 1986
šolski upravitelj, zborovodja.

Andrej Cirar

20. 12. 1936 - 16. 4. 2013
gorski vodnik, markacist, planinec.