Pogoji uporabe
Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Knjižnica Litija (v nadaljevanju Knjižnica) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu.

Besedila, fotografije, ilustracije, animacije, zemljevide, zvočne posnetke, video posnetke idr. je brez pisnega dovoljenja Knjižnice prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir - delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno nekomercialno uporabo.
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž