Galerija slik
Viri in literatura
Zapis Helene Hauptman, september 2012.
Natisni

Helena Hauptman

direktorica, kustoskinja, predavateljica, profesorica, publicistka

* 26. 12. 1962, Ljubljana

Območje delovanja: Litija

Povzetek: S svojim delom kot direktorica Javnega zavoda za kulturo Litija in vodja Muzeja Litija, orje ledino na področju zbiranja in ohranjanja lokalne zgodovine in dediščine.

Po končani osnovni šoli v Litiji (1969 – 1977), je nadaljevala šolanje na Gimnaziji Poljane (1977 – 1981). Študij je nadaljevala na Pedagoški akademiji v Ljubljani (1981 – 1983) in na Pedagoški fakulteti, smer razredni pouk (1996 – 1999). Študij je zaključila kot profesorica razrednega pouka leta 1999 z diplomskim delom Gradovi in graščine v občini Litija. Leta 2005 se je vpisala v podiplomski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Med leti 1983 in 2003 je bila zaposlena v Osnovni šoli Gradec kot učiteljica razrednega pouka. Po tem letu se je zaposlila na Zavodu za izobraževanje in kulturo Litija, kjer je do leta 2006 opravljala dela kot vodja organizacijske enote Kulturni center Litija. Leta 2005 je opravila strokovni izpit in pridobila naziv kustodinja. Od leta 2006 opravlja delo kot direktorica Javnega zavoda za kulturo Litija in vodja organizacijske enote Muzej Litija.

Javni zavod za kulturo Litija je bil ustanovljen leta 2006. V njegovem okviru deluje tudi organizacijska enota Muzej, ki se ukvarja z zbiranjem in ohranjanjem lokalne dediščine in zgodovine. Na ogled ponuja tri javne muzejske zbirke o dejavnostih, ki so v preteklosti krojile življenje in razvoj Litije in njene širše okolice: zbirko o zgodovini rudarstva s poudarkom na rudniku Sitarjevec, zgodovino Južne železnice in zgodovino prometa po reki Savi. Helena Hauptman je edina zaposlena kustodinja v litijskem muzeju. Poleg vodenja zavoda in muzeja se trudi razviti ustrezno institucijo, ki bi načrtno in strokovno delovala na področju kulturne dediščine. Ukvarja se tudi s preučevanjem litijske zgodovine, pripravo tematskih razstav in objavo najrazličnejših strokovnih člankov.

Poleg strokovnega dela je Helena Hauptman aktivna tudi na področju ljubiteljske kulture, saj je od leta 2008 predsednica drugega najstarejšega pevskega društva v Sloveniji, PD Lipa iz Litije in v mandatu 2010 - 2014  podpredsednica Zveze kulturnih društev občine Litija.

Od leta 2010 je mentorica študijske skupine Kulturna dediščina pri društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Je stalna zunanja sodelavka lokalne televizije ATV Litija pri pripravi strokovnih dokumentarnih in izobraževalnih oddaj s področja muzejske dejavnosti in varstva kulturne dediščine.

Bibliografija

1. Od Verneka do Oble gorice, gradovi in graščine v občini Litija, monografija,  Litija: Villa Litta, 2001.

2. Članki:
- Martin Brilej: Litijski obrazi, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino (ocene in poročila), let.57, št.3, 2009,
- Narod, ki ne ceni lastne preteklosti, nima prihodnosti, časnik Finance (priloga Gradovi in muzeji), 30. junij 2010, št. 124,
- Živko Šebek: Krško - življenje z reko Savo, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino (ocene in poročila), let.59, št.1, 2011,
- Pevsko društvo Lipa Litija skozi zgodovino, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino – Iz zgodovine Litije in okolice, let.59, št.3, 2011,
- Litijski muzej, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino – Iz zgodovine Litije in okolice, let.59, št.3, 2011,
- Martin Brilej (1940 – 2011), Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino – Iz zgodovine Litije in okolice, let.59, št.3, 2011.

3. Redna dopisnica v lokalni časopis Občan: področje muzejske dejavnosti  ter varstva lokalne kulturne dediščine.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž