Galerija slik
Viri in literatura

Jubilej župnijske cerkve sv. Martin 2001. Uredil Peter Avbelj. Šmartno pri Litiji: Župnijski urad Šmartno, 2001.


Poglejte še
Natisni

Avgust Žabkar

kovaški mojster

* 22. 7. 1855, Dobe (Avstrijsko cesarstvo)
18. 4. 1930, Ljubljana (Kraljevina Jugoslavija)


Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Kovaški mojster, ki je za cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Litiji leta 1900 izdelal ograjo iz kovanega železa na pevskem koru in oratoriju.

Po končani osnovni šoli je postal kovaški vajenec. Ključavničarstva se je izučil v Novem mestu in Ljubljani, kjer je obiskoval nedeljsko obrtno šolo pri Katoliškem društvu rokodelcev pomočnikov. Leta 1873 se je kar peš odpravil na svetovno razstavo na Dunaj. Tu se je tudi naselil in živel v skromnih razmerah. Praktično se je usposabljal v ključavničarski stroki, pa tudi teoretično s študijem strokovne literature.

Leta 1885 se je vrnil v Ljubljano. Najprej je delal kot pomočnik v uspešni ključavničarski delavnici F. Pilka, oktobra 1889 pa je začel s samostojno obrtno delavnico v Frelihovi hiši na Dunajski cesti. Izpopolnjeval in širil je svoj obrat, tako da je leta 1896 začel graditi lastno tovarno (na mestu današnjega Gospodarskega razstavišča), ter v nekaj letih postavil več objektov. Tako je leta 1901 registriral livarno železa ter strojno in stavbno ključavničarstvo. Njegova podjetja so izdelovala razne stroje, naprave za mline in žage, Francisove turbine, industrijske transmisije ter železne konstrukcije za strešne stole in mostove. Po ljubljanskem potresu 1895 je njegovo podjetje veliko sodelovalo pri obnovi Ljubljane, izdelalo je železne konstrukcije pri skoraj vseh ljubljanskih cerkvah, za oder ljubljanske Opere, izdelovalo je tudi prve bencinske motorje in tovornjake na Slovenskem. Za investicije in za povečanje proizvodnje si je kapital deloma izposodil. Leta 1912 je svoje podjetje z Ivanom Kastelicem (ravnateljem ljubljanske Ljudske posojilnice) preoblikoval v javno delniško družbo Kastelic & Žabkar.

Njegova tovarna je kmalu postala eno izmed pomembnejših industrijskih podjetij na slovenskem ozemlju; na začetku je zaposlovala okoli 50, 1909 pa približno 150 delavcev. Uveljavila se je ne le doma, marveč tudi na tujem. Po koncu prve svetovne vojne so bile ljubljanske strojne tovarne v novih gospodarskih razmerah združene v skupno podjetje. Leta 1919 je bila ustanovljena delniška družba Strojne tovarne in livarne, ki je odkupila podjetje Kastelic & Žabkar, G. Tönnies in zvonarno Maksa Samasse. Žabkar je sodeloval pri ustanovitvi družbe in bil do smrti njen predsednik oz. podpredsednik. Umrl je 18. aprila 1930 v svoji vili v Ljubljani.

Za cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Litiji je leta 1900 izdelal ograjo iz kovanega železa na pevskem koru in oratoriju.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž